Betty’s Kattenhotel toelatingsvoorwaarden

Annuleren, later brengen, eerder ophalen

Bij annulering zijn de volgende voorwaarden en kosten van toepassing:
Bij annulering binnen 21 dagen: 50% van de pensionkosten
Bij annulering op de dag van aankomst is het gehele pensionbedrag verschuldigd
Bij later brengen of eerder ophalen vindt geen restitutie (teruggave van pensiongeld) plaats.

Aansprakelijkheid

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het verblijf van uw kat(ten), maar het kattenpension is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier.

De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het kattenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

Entingsbewijs

U dient het geldige entingsbewijs bij aflevering van uw kat af te geven.
Zonder geldig entingsbewijs kunnen wij de kat niet opnemen wegens besmettingsgevaar. Deze maatregel is dus zeer in het belang van uw kat en de andere hotelgasten!

Alleen gezonde dieren

Uw kat wordt bij aankomst nagekeken.
Als er wordt geconstateerd dat uw kat ziek is, zal uw kat helaas niet in Betty’s Hotel opgenomen kunnen worden. Betty’s Hotel voldoet hiermee aan de wettelijke eis dat een kattenpension alleen gezonde dieren op mag nemen.

Castratie

Katers dienen vóór de leeftijd van 7 maanden gecastreerd te zijn.

Diabeten

Wij kunnen helaas geen diabeten opvangen.

Entingen

Uw kat dient bij aflevering ingeënt te zijn tegen katten- en niesziekte d.m.v. een injectie tenminste 14 dagen voor de opnamedatum in Betty’s Hotel.
De enting tegen niesziekte is een jaar geldig, enting tegen kattenziekte is 3 jaar geldig.

Een inenting tegen Bordetella (neusdruppels) is niet wenselijk. Deze enting is zo sterk dat uw kat van de enting al ziek kan worden. Indien uw kat een bordetella enting heeft gehad, kan hij/zij bij ons de groep logees zelfs besmetten.
Een enting tegen chlamidia is niet noodzakelijk.

Enting geen garantie

Een geldige inenting biedt helaas geen garantie op het uitblijven van niesziekte.
Net als bij de mensengriep zijn er zo veel verschillende soorten virussen dat het niet mogelijk is te enten tegen alle mogelijke bestaande of toekomstige virussen (virusmutaties).

Quarantaine

Indien bij opname van uw kat(ten) blijkt dat u niet aan de opname-eisen voldoet, kan uw kat eventueel, maar alleen indien er plaats is, in quarantaine worden geplaatst tegen de daarvoor geldende tarieven (zie Tarieven).

Betaling

U dient het gehele pensionbedrag bij het afleveren van uw kat(ten) te voldoen.
U kunt aan onze balie per PIN (zonder extra kosten) of Credit Card (plus 2,5%) betalen
Bij eerder ophalen of later brengen van uw kat vindt geen restitutie plaats.

Dierenarts

Indien medische hulp en/of verzorging noodzakelijk is, uitsluitend ter beoordeling van het kattenpension, zal deze hulp/verzorging worden geboden door de aan het kattenpension verbonden dierenartspraktijk. De kosten daarvan zijn voor rekening van de eigenaar.

Breng- en haaltijden

Breng- en haaltijden zijn uitsluitend op afspraak tijdens de openingstijden. Eerder halen of later brengen is niet mogelijk. Het komt regelmatig voor dat een vliegtuig vertraging heeft bij terugkomst. U kunt uw kat(ten) dan de volgende dag (behalve op zondagen), na overleg, tijdens de normale openingstijden ophalen. Komt uw vliegtuig op zaterdag te laat aan om uw kat(ten) nog voor 12:00 uur op te halen, dan is de eerstvolgende ophaalgelegenheid dus op maandag (uitgezonderd officiële feestdagen en sluitingen van ons hotel).